Warmińsko-mazurskie wśród „Smart Stories” Komisji Europejskiej.

Warmińsko-mazurskie wśród „Smart Stories” Komisji Europejskiej.

W ostatnich latach w całej UE opracowano ponad 180 strategii inteligentnej specjalizacji (S3) na szczeblu regionalnym i krajowym. „Inteligentne Historie” (z ang. „Smart Stories”) to informacje od instytucji zarządzających na temat sposobów wdrażania strategii opartych na inteligentnych specjalizacjach. Odzwierciedlają one, w jaki sposób instytucje wykorzystały koncepcję S3 do opracowania własnych programów transformacji gospodarczej opartych na innowacjach na poziomie krajowym i regionalnym.

Na stronie Platformy S3 (instytucji powołanej przez Komisję Europejską) można znaleźć już około 60 regionalnych/krajowych przykładów z całej Europy na temat wyzwań i procesu wdrażania inteligentnych specjalizacji.

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-stories

Wśród tych przykładów jest również województwo warmińsko-mazurskie:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/selecting-and-developing-smart-specialisation-projects-in-the-warmia-and-masuria-region?inheritRedirect=true.

Region przedstawia wyzwaznia związane z realizacją procesu selekcji projektów w obszarach inteligentnych specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i znaczenia ineligentnych specjalizacji w rozwoju innowacyjności województwa.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content