Uzyskaj nawet do 70% dofinansowania na innowacje w ramach POIR – webinarium KIG

Uzyskaj nawet do 70% dofinansowania na innowacje w ramach POIR – webinarium KIG

MŚP mogą już ubiegać się o kredyt na innowacje technologiczne w ramach POIR. Można uzyskać nawet do 70% dofinansowania na wdrożenie innowacyjnych w skali przedsiębiorstwa produktów lub usług. Jakie warunki należy spełnić? Na jakie kryteria należy zwrócić szczególną uwagę?

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na bezpłatne webinarium 18 czerwca 2020 r. o godz. 10.00. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu KIG #SolidarnizBiznesem.

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach kampanii #SolidarnizBiznesem wraz z partnerami organizuje webinarium kierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Tematem przewodnim najnowszego szkolenia dla MŚP będzie kredyt na innowacje technologiczne.

Firmy mogą uzyskać nawet do 70% dofinansowania w ramach POIR 2014-2020. Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne (wbrew nazwie poddziałania wsparcie udzielane jest w formie dotacji).

Webinar odbędzie się 23 czerwca w godz. 12.00 – 13.30. Udział jest bezpłatny.

Jak można zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie dofinansowania? Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.

  • na jakich warunkach jest udzielany kredyt,
  • na jakie wymagania należy zwrócić szczególną uwagę,
  • jakie są kluczowe kryteria oceny i co należy wiedzieć.

Będzie też możliwość zadania dodatkowych pytań.

Alokacja na konkurs wynosi 350 mln zł. Beneficjentami mogą być podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Firma może sfinansować takie wydatki jak np. zakup nieruchomości, zakup lub wytworzenie środków trwałych, zakup robót i materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowe możliwości to m.in.: pokrycie wydatków ponoszonych np. na ekspertyzy, czy kosztów związanych z uzyskaniem i obroną patentów.

Zapisy przyjmowane są do 22.06. do godziny 12:00:

Karolina Makijewska
Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Webinar jest realizowany w ramach kampanii #SolidarnizBiznesem Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy z jednym z partnerów kampanii – firmą Stratego.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Krajowej Izby Gospodarczej

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content