UK-Polish TechChallenge – brytyjsko-polski program kojarzący młode firmy technologiczne od PARP

UK-Polish TechChallenge – brytyjsko-polski program kojarzący młode firmy technologiczne od PARP

UK-Polish TechChallenge to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pilotażowy projekt, który ma promować współpracę technologiczną startupów i dużych firm z Polski i Wielkiej Brytanii, potrwa od 1 lutego do 30 czerwca 2020 r.

Grupą docelową projektu są polskie i brytyjskie:

  • duże przedsiębiorstwa (korporacje) poszukujące rozwiązań technologicznych
    z obszaru fintech i cleantech w celu zastosowania ich w swojej działalności lub komercjalizacji,
  • młode technologiczne firmy z sektora MŚP posiadające lub mogące wytworzyć rozwiązania technologiczne, które można wykorzystać na potrzeby korporacji w wyżej wymienionych sektorach.

W pilotażu przewidziany jest udział od czterech do ośmiu korporacji z Polski i Wielkiej Brytanii oraz po 20 MŚP z każdego z państw. Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać ze sobą współpracę podczas dwóch wydarzeń typu Business Mixer. W trakcie spotkań duże firmy zaprezentują wyzwania, dla których poszukują rozwiązań technologicznych, a zainteresowane startupy przedstawią możliwe rozstrzygnięcia prezentowanych problemów. Każde z wydarzeń zostanie uzupełnione spotkaniami w formule 1+1 pomiędzy polskimi i brytyjskimi firmami.

Planowane terminy spotkań Business Mixer:

  • 24 marca 2020 r. w Londynie
  • 28 kwietnia 2020 r. w Warszawie (tbc)

Po stronie polskiej za realizację projektu UK-Polish TechChallenge odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja od lat wspiera rozwój startupów, zarówno poprzez kojarzenie młodych firm technologicznych z dużymi przedsiębiorstwami, jak i tworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla zagranicznych startupów w Polsce.

Zakończony sukcesem pilotaż Scale Up, dzięki któremu 276 startupów nawiązało współpracę z 66 dużymi przedsiębiorstwami, doczekał się swojego następcy, czyli działania 2.5 POIR – Programy akceleracyjne. W ubiegłym roku wybrano dziesięć akceleratorów do programu. Budżet rzędu 130 mln PLN pozwoli blisko 500 startupom dopracować innowacyjne produkty do poziomu, na którym będą mogły przetestować je ze swoimi korporacyjnymi partnerami.

Oprócz programów promujących współpracę młodych firm z dużymi przedsiębiorstwami, PARP ma na koncie niedawno zakończony pilotaż programu Poland Prize, którego celem było przyciągnięcie nad Wisłę zagranicznych startupów z potencjałem na międzynarodowy rozwój. Zainteresowanie inicjatywą ze strony zagranicznych podmiotów było ogromne – wpłynęło ponad 3 tys. zgłoszeń z całego świata. Spośród nich operatorzy programu wybrali 101 najlepszych startupów. Firmy te zarejestrowały działalność w naszym kraju i planują zagraniczną ekspansję.

Więcej informacji na stronie internetowej: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content