XXVI posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego

XXVI posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W dniu 2 lipca 2021 r. miało miejsce XXVI posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas oficjalnego otwarcia posiedzenia Pan Marszałek omówił porządek obrad. Następnie Regionalny Komitet Sterujący ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności przyjął protokół z XXV posiedzenia RKS ds. RSI, które odbyło się 1 lipca 2019 r.

Głównymi celami spotkania były:

Pełna Agenda 26 RKS

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content