Tarcza Finansowa PFR 2.0 – bezpłatne szkolenie

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – bezpłatne szkolenie

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla polskich firm. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki.

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0 i dowiedz się, jakie są możliwości wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

SZKOLENIE

Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji

Weryfikacja na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD:

 • 49.39.Z     Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z     Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z     Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z      Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych;
 • 55.10.Z     Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z     Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A     Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B     Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z     Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z     Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z     Działalność związana z projekcją filmów;
 • 74.20.Z     Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z     Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A     Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z     Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B     Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A     Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B     Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C     Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z     Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 86.90.A     Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D     Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z     Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z     Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z     Działalność muzeów;
 • 93.11.Z     Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z     Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z     Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
 • 93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z     Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Z zastrzeżeniem, że lista działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może każdorazowo ulec zmianie, rozszerzeniu lub zawężeniu, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów.

Więcej informacji na temat Tarczy 2.0

Informacja pochodzi ze strony internetowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content