American Dream dla start-upów „NCBR-Nevada Acceleration Program”

American Dream dla start-upów „NCBR-Nevada Acceleration Program”

10 najlepszych start-upów reprezentujących branże kluczowe dla Polski i Nevady wyjedzie na tygodniowy program akceleracji do Reno i Las Vegas z szansą, by spełnić swój amerykański sen i rozpocząć działalność na terenie Stanu Nevada.

W dniu 19 lutego NCBR uruchomiło pilotażową edycję Działania akceleracyjnego ze Stanem Nevada pod nazwą NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration Program.

Celem Działania jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i Stanu Nevada poprzez akcelerację wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych na rynku amerykańskim, przy wykorzystaniu instytucji i związanych z nimi mentorów ze Stanu Nevada. Oczekiwanym rezultatem Działania jest doprowadzenie do rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i Stanu Nevada w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym komercjalizacja oferowanych rozwiązań technologicznych oraz wspieranie kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może aplikować?

Do udziału w Działaniu mogą przystąpić start-up’y, czyli młode firmy technologiczne – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w obszarze technologicznym o krótkiej historii działalności prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których data wpisu do właściwego rejestru jest nie krótsza niż 6 miesięcy. Start-up może mieć w szczególności formę spółki kapitałowej. Do udziału w Działaniu mogą przystąpić jedynie ci przedsiębiorcy, którzy w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie Regulaminu Działania nie uczestniczyli w żadnym z etapów w krajowym lub zagranicznym konkursie, programie albo innym Działaniu realizowanym we współpracy ze Stanem Nevada.

Premiowane będą te start-upy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki Stanu Nevada, jak np. technologie wodne, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa.

Szczegóły naboru i dokumenty znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Informacja pochodzi ze strony internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content