Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego do 2030 roku. Warmińsko-Mazurskie 2030

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego do 2030 roku. Warmińsko-Mazurskie 2030

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego 18 lutego 2020 r.  przyjął Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego do 2030 roku. Warmińsko-Mazurskie 2030.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” należy do czwartej generacji dokumentów strategicznych przygotowywanych na poziomie województw w Polsce. Pierwotna koncepcja rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego powstała na przełomie 1999 r. i 2000 r. Przyjęta została jednogłośnie 24 lipca 2000 r. przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Strategia województwa do 2030 roku stanowi rozwinięcie i modyfikację dotychczasowego podejścia do procesów rozwoju. Aktualizacji uległ zarówno kontekst instytucjonalny, jak i społeczno-gospodarczy jej realizacji – choćby procesy demograficzne i migracyjne.

Zmodyfikowano układ celów strategicznych z wyraźnym położeniem akcentów na kompetencje mieszkańców. Potrzebnych zarówno w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej, jak i realizacji swoich planów życiowych, uczestnicząc jednocześnie w zmianach cywilizacyjnych, jakie wywoływane są przez rewolucję technologiczną.

Dokument dostępny jest w zakładce Raporty i dokumenty

Więcej informacji o przyjęciu strategii na stronie Wrota Warmii i Mazur

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content