Zrównoważony transport i inteligentna mobilność: Spotkanie match–making

Zrównoważony transport i inteligentna mobilność: Spotkanie match–making

11 kwietnia 2024 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie match-makingowe poświęcone zrównoważonemu transportowi i inteligentnej mobilności. Zorganizowane dla przedsiębiorstw, startupów i jednostek badawczych. Wydarzenie skupi się na tematach takich jak mobilność połączona, współpracująca i zautomatyzowana, bezpieczny transport, inteligentne usługi mobilności oraz przedstawi ofertę EIT Urban Mobility. Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji innowacyjnych pomysłów i znalezienia potencjalnych partnerów do przyszłych projektów w ramach programu Horyzont Europa.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną:

  1. zagadnienia związane z połączoną, współpracującą i zautomatyzowaną mobilnością CCAM,
  2. tematy konkursowe na 2024 r. w programie Horyzont Europa dotyczące bezpiecznego, odpornego transportu oraz usług inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów,
  3. szeroka paleta projektów międzynarodowych programu Horyzont Europa realizowanych w tym zakresie przez krajowe instytucje,
  4. oferta EIT Urban Mobility.

Organizatorami spotkania są: Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE NCBR, BPK Inteligenta i Czysta Mobilność, BPK Transformacja cyfrowa oraz EIT Urban Mobility.

Spotkanie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw, startupów i jednostek badawczych i będzie okazją do prezentacji innowacji i nawiązania współpracy w ramach programu Horyzont Europa.  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja wymagana. Więcej informacji można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego (https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/zrownowazony-transport-i-inteligentna-mobilnosc-spotkanie-match-making).

Spotkanie match-maingowe

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content