Ruszyły nabory na Regional Innovation Valleys!

Ruszyły nabory na Regional Innovation Valleys!

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu na rzecz międzyregionalnych inwestycji w innowacje (ang. Interregional Innovation Investments Instrument I3). Dostępny budżet na dotacje projektowe wynosi 31 mln EUR na każdy komponent, a budżety projektów (maksymalna kwota dofinansowania) mają mieścić się w przedziale od 2 do 10 mln EUR na każdy. Przewidywany czas trwania projektu to 18-36 miesięcy. Wnioski muszą być składane przez konsorcjum obejmujące jako beneficjentów niezależne podmioty prawne z siedzibą w różnych regionach, w tym także regionach słabiej rozwiniętych (zgodnie z art. 108 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.).

 

Otwarte zostały dwa nabory obejmujące:

  1. Komponent 1 „Wsparcie finansowe i doradcze dla inwestycji w międzyregionalne projekty innowacyjne” (Strand 1: I3-2023-INV1) link: here oraz
  1. Komponent 2a „Wsparcie finansowe i doradcze rozwoju łańcuchów wartości w regionach słabiej rozwiniętych” (Strand 2a: I3-2023-INV2a) link: here

Termin składania zaproszeń upływa 17 października 2023 r.   

Zaproszenia zorientowane są na biznes, koncentrując się na wsparciu finansowym i doradczym inwestycji w międzyregionalne projekty innowacyjne we wspólnych i uzupełniających się obszarach inteligentnej specjalizacji. Celem jest mobilizacja wsparcia w przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie.

Instrument I3 działa na rzecz tworzenia powiązań wspierających współpracę łączącą podmioty z różnych regionów Unii Europejskiej, inwestujące w zaawansowane innowacyjne projekty technologiczne, dotyczące inteligentnych specjalizacji. Ma stymulować lokalne ekosystemy i rozpowszechnianie innowacji w celu zwiększania potencjału innowacyjnego w regionach słabiej rozwiniętych oraz wzmacniać zdolność regionów do przyłączania się do unijnych łańcuchów wartości.

Informacja pochodzi ze strony.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content