Ruszyła II edycja programu dla firm – Innovation Coach

Ruszyła II edycja programu dla firm – Innovation Coach

Zespół Innovation Coach informuje, że od stycznia ruszyła II edycja programu Innovation Coach i potrwa do grudnia 2022. Jeśli chcesz poznać zasady udziału w projekcie oraz jaką pomoc może uzyskać Twoja firmę w rozwoju działalności z zakresu badań, rozwoju i innowacji, obejrzyj nową prezentację Innovation Coach.

Jednocześnie Zespół Innovation Coach dziękuje firmom, które wzięły udział w pierwszej edycji projektu, partnerom oraz trenerom.

97% uczestników I edycji programu oceniło Innovation Coach jako przydatny instrument wsparcia!

Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

Innovation Coach skierowany jest do przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć. W ramach projektu, przedsiębiorca otrzymuje BEZPŁATNE wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa wykonanej przez coacha innowacji. Przedsiębiorcom, którzy zgłoszą chęć udziału w projekcie, zostanie przydzielony Coach Innowacji – Ekspert branżowy posiadający wiedzę i doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma, a jednocześnie dysponujący wiedzą z zakresu możliwości pozyskania przez firmę funduszy europejskich.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

PREZENTACJA O INNOVATION COACH

Co to jest coaching innowacyjny?

To usługa edukacyjno-informacyjna, w której coach najpierw przeanalizuje branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada potencjał firmy, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I – sytuację finansową, kadrową, infrastrukturalną, kulturę innowacji. W efekcie coach przedstawi rekomendacje dla przedsiębiorcy, zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Dla kogo?

Innovation Coach skierowany jest do tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestować w innowacje oraz korzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich, ale mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczeń w tym obszarze. Dzięki Innovation Coach dowiesz się, co zrobić, aby rozpocząć prace badawcze-rozwojowe w swoim przedsiębiorstwie, wprowadzić nowe rozwiązania, a także pozyskać na nie fundusze z Unii Europejskiej.

Jak to działa?

  • Krok 1: Zarejestruj przedsiębiorstwo na www.innovationcoach.pl, Zespół Innovation Coach skontaktuje się z Tobą, aby ustalić Twój poziom zaawansowania w pozyskiwaniu środków z UE oraz realizacji prac B+R+I. Tym razem im mniejszym doświadczeniem w tym zakresie dysponujesz tym lepiej!
  • Krok 2: Przydzielony zostanie Ci ekspert z bazy coachów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  • Krok 3: Coach wspólnie z przedsiębiorcą oceni potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie podjęcia działalności B+R+I, uwzględniając czynniki wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu.
  • Krok 4: Coach przedstawi Rekomendacje dla Przedsiębiorstwa zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskazujące możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej

Profil coacha: Coach to ekspert branżowy – naukowiec, praktyk, posiadający z jednej strony wiedzę o aktualnych trendach i nowościach w branży, a z drugiej strony posiadający doświadczenie i kompetencje w obszarze analizy potencjału przedsiębiorstw. Coach Innowacji będzie potrafił więc dokonać analizy aktualnego potencjału przedsiębiorstwa z danej branży i wskazać te obszary, w których można wdrożyć innowacje, co docelowo przełoży się na zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa.

Informacja pochodzi ze strony internetowej projektu Innovation Coach

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content