Runda T – przedstaw swój innowacyjny pomysł i zdobądź inwestora!

Runda T – przedstaw swój innowacyjny pomysł i zdobądź inwestora!

Fundacja TECHNOTALENTY wraz z Narodowym Bankiem Polskim zapraszają innowatorów z woj. warmińsko-mazurskiego i woj. podlaskiego do udziału w konkursie Runda T. Konkurs wspiera osoby posiadające innowacyjne projekty na prowadzenie biznesu, które poszukują inwestorów dla swojego pomysłu.

Już dziś zainteresowani mogą zgłaszać swoje projekty w czterech kategoriach konkursowych: Runda T Pandemic idea, Runda T Concept, Runda T Science, Runda T Open idea.

INFORMACJE O WYDARZENIU:

  • Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba związana z woj. podlaskim lub warmińsko mazurskim. Do udziału w mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
  • Prace konkursowe przeanalizują Kapituły Konkursowe złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituły wyłonią pięciu finalistów w każdej kategorii konkursowej oraz ostatecznych zwycięzców konkursu.
  • Każdy finalista otrzyma możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych i darmowych szkoleniach.
  • W finale prezentacje zostaną ocenione przez kapituły składające się z przedstawicieli funduszy inwestycyjnych.
  • Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni na Gali.

KATEGORIE KONKURSOWE:

  • Runda T Pandemic idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.
  • Runda T Concept projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.
  • Runda T Science projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.
  • Runda T Open idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM:

04 stycznia 2021 – 15 kwietnia 2021 Rekrutacja Projektów
15 maja 2021 – 31 maja 2021 Ogłoszenie wyników
01 czerwca 2021 – 30 czerwca 2021 Szkolenia cz1
01 września 2021 – 30 września 2021 Szkolenia cz2
20 września 2021 – 15 października 2021 Finał Rundy T
01 października 2021 – 31 października 2021 Gala finałowa

 

W związku z aktualna sytuacją w kraju podane zostały orientacyjne przedziały czasowe poszczególnych etapów wydarzenia tj, ogłoszenia wyników, szkoleń, finału i gali. Dokładne terminy będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Fundacji TECHNOTALENTY

 

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content