Propozycja partnerstw międzynarodowych w ramach przyszłego programu Horyzont Europa na lata 2021-2027

Propozycja partnerstw międzynarodowych w ramach przyszłego programu Horyzont Europa na lata 2021-2027

Komisja Europejska wspólnie z krajami członkowskimi przygotowuje założenia do nowego programu inwestycyjnego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa, będącego następcą Programu Horyzont 2020. Planuje się, iż ok. 25% budżetu Horyzontu Europa stanowić będą inwestycje i działania realizowane w ramach tzw. partnerstw, które mają na celu osiągnięcie konkretnego wpływu B+R+I na społeczeństwo, klimat i gospodarkę, a także rozwijanie synergii międzykrajowych i regionalnych programów.

Zaangażowane w partnerstwa podmioty (instytucje oraz firmy) mogą w przyszłości mieć możliwości pozyskania środków na realizację celów określonych w ramach danego partnerstwa za pośrednictwem zarówno Programu Horyzont, jak również konkursów ogłaszanych na poziomie krajowym czy regionalnym. Forma i zasady wsparcia są wciąż w fazie projektowania.

Komisja Europejska proponuje 49 partnerstw (lista) obejmujących zróżnicowane obszary gospodarcze. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współpracujące w tej kwestii z KE, przed podjęciem decyzji o przystąpieniu Polski do partnerstw w ramach Horyzont Europa prowadzi analizę dotychczasowych rezultatów udziału polskich firm i instytucji w podobnych inicjatywach oraz ich potencjału i zainteresowania współpracą w ramach proponowanych partnerstw.

O wsparcie tego procesu poproszone zostały samorządy województw dlatego Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zbiera informacje o zainteresowaniu podmiotów z regionu udziałem w partnerstwach międzynarodowych w ramach przyszłego programu Horyzont Europa na lata 2021-2027.

Zachęcamy podmioty zainteresowane udziałem w proponowanych partnerstwach (możliwe wskazanie więcej niż 1 partnerstwa) do przesyłania zgłoszeń do dnia 21 sierpnia br. na adresy email przedstawione poniżej:

Pan Damian Opalach, tel. 89 521 93 21, d.opalach@warmia.mazury.pl

Pan Dariusz Blasi-Rzeczkowski, tel. 89 521 93 30, d.blasi@warmia.mazury.pl

Należy przy tym podkreślić, iż prace związane zarówno z programem Horyzont Europa jak i samymi partnerstwami są na etapie projektowania i założenia wciąż mogą ulec zmianie. Deklaracja zainteresowania partnerstwami, nie rodzi żadnych zobowiązań, ani nie wyklucza z udziału na późniejszym etapie.

Więcej informacji na temat Partnerstw w Horyzoncie Europa dostępnych jest na stronie:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_en

Listę partnerstw wraz z ich założeniami znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/r-i-partnerships/european-partnerships-under-horizon-europe/partnerships-under-preparation/candidates-for-european-partnerships

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content