Pożyczka Płynnościowa na jeszcze korzystniejszych warunkach!

Pożyczka Płynnościowa na jeszcze korzystniejszych warunkach!

Od 1 lipca 2020r., nastąpiła zmiana stopy bazowej. Pożyczka Płynnościowa oprocentowana już od 0,15%!!

 

Warunki finansowania Pożyczki Płynnościowej:

  • brak prowizji i dodatkowych opłat,
  • od 0,15 % oprocentowanie (uzależnione od stopy bazowej[2]),
  • kwota pożyczki do 400 tys. zł,
  • całkowity okres spłaty do 6 lat (12 miesięcy karencji, do 12 miesięcy wakacji kredytowych).

[1] MŚP, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami wybuchu pandemii i nie były w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.

[2]  Stopa bazowa służy do określenia poziomu stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak m.in. pożyczki. Aktualna stopa bazowa wynosi 0,98 % i obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

W ślad za decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 kwietnia 2020 r., o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia obrotowego przedsiębiorstw, w walce ze skutkami epidemii Covid-19 wybrano 3 Instytucje Finansowe, w których będzie można ubiegać się o Pożyczkę Płynnościową są nimi:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył na Pożyczkę Płynnościową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 blisko 31 mln zł.

Pożyczka płynnościowa ma na celu wspomaganie utrzymania firm i  miejsc pracy, jest wsparciem obrotowym kierowanym do mikro, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego[1].

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content