Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO WiM 2014-2020 – bezpłatne szkolenie

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO WiM 2014-2020 – bezpłatne szkolenie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020) „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO WiM 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się 13 czerwca w godzinach 9.00 – 14.00 w trybie online.

Program szkolenia

08.30–09.00 – Rejestracja uczestników do platformy szkoleniowej

09.00–09.45 – I blok tematyczny

 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną – formy pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, status przedsiębiorstwa w prawie unijnym.
 • Instalacje referencyjne – kiedy wyliczamy, kiedy należy przeliczyć ponownie.
 • Analiza pomocy de minimis –  kiedy prawidłowo upływa 3-letni termin wykazywania przyznanego wsparcia.
 • Jakie wydatki mogą ponosić Wnioskodawcy w ramach każdego rodzaju pomocy i kiedy, aby były kwalifikowane.
 • Łączenie pomocy publicznej z pomocą de minimis w ramach jednego projektu.

09.45–10.00 – Przerwa

10.00–10.45 – II blok tematyczny

 • Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice.
 • Test pomocy – przesłanki występowania pomocy.
 • Ograniczenia i limity w pomocy publicznej i de minimis, podmioty powiązane, kumulacja pomocy.
 • Definicja oraz przesłanki stanowiące o pomocy publicznej.
 • Efekt zachęty.

10.45–11.00 – Przerwa oraz przeprowadzenie badania ankietowego

11.00–14.00 – Konsultacje, dyskusja i czas na zadawanie pytań przez uczestników szkolenia

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego do 6 czerwca 2022 roku
 • Potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie
 • Liczba miejsc ograniczona

Informacja pochodzi ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content