Największe wydarzenie matchmakingowe w Polsce w obszarze B+R

Największe wydarzenie matchmakingowe w Polsce w obszarze B+R

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Fabryce Norblina w Warszawie  odbędzie się wydarzenie matchmakingowe Horizon4Poland 2023 skierowane do firm, instytucji naukowych, publicznych oraz organizacji międzynarodowych  z Polski i Europy.

Wydarzenie ma przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z programem Horyzont Europa, umożliwić zapoznanie się z ofertą Branżowych Punktów Kontaktowych oraz stworzyć przestrzeń do pozyskania partnerów międzynarodowych.

Celem Horizon4Poland 2023 jest:

  • pokazanie potencjału innowacyjnego polskich firm i instytucji
  • stworzenie społeczności liderów innowacji, którzy przy wsparciu Branżowych Punktów Kontaktowych w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz dołączą do grona europejskich liderów innowacji aktywnie współpracujących w ramach partnerstw europejskich
  • podniesienie poziomu innowacyjności rozwiązań potrzebnych na polskim rynku, wymiana doświadczeń, synergia projektów zgłaszanych przez polskie podmioty w ramach programu „Horyzont Europa”
  • prezentacja polskiego ekosystemu wsparcia realizacji ww. celów

Organizatorami wydarzenia są Branżowe Punkty Kontaktowe działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, aktywnie współpracujące w ramach partnerstw europejskich

Partnerami merytorycznymi Horizon4Poland 2023 jest 12 partnerstw europejskich:

Inicjatywa realizowana będzie w formule stacjonarnej, w języku angielskim. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły i rejestracja na https://bpkhoryzont.pl/h4p23/

Informacja pochodzi ze strony Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content