Możliwości dofinansowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Możliwości dofinansowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza zwykle nie jest polecana osobom, które planują rozwijać innowacyjny start-up, ale może się sprawdzić, kiedy np. chcemy zbadać, czy nasz pomysł na biznes ma potencjał do rozwoju. W takiej sytuacji pozyskanie dofinansowania na start to pierwsze poważne wyzwanie, jakie stoi przed młodym przedsiębiorcą.

Już sam fakt wyboru formy prawnej dla nowej firmy ma konsekwencje w postaci różnych możliwości uzyskania kapitału zewnętrznego. Gdzie najlepiej szukać dofinansowania dla nowej firmy?

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju podsumowała informacje nt. Możliwości dofinansowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Z artykułu dowiesz się:

  • jak zdobyć fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy;
  • gdzie szukać informacji o dotacjach unijnych dla nowych firm;
  • co mają do zaoferowania banki młodym przedsiębiorcom.

Zasada 3F – Friends, Family & Fools

Tylko nieliczna garstka szczęśliwców jest w stanie sfinansować założenie nowej firmy z własnych oszczędności. Zdecydowana większość musi posiłkować się kapitałem zewnętrznym. Istnieje wiele możliwości zdobycia dofinansowania jednoosobowej działalności gospodarczej – dotacje unijne, niskooprocentowane pożyczki.

Zanim jednak po nie sięgniemy i zdecydujemy się podpisać skomplikowane umowy z różnymi instytucjami, warto zastanowić się, czy przypadkiem nie mamy w swoim otoczeniu osób, które mogą wspomóc nas finansowo. Takie podejście to właśnie zasada 3F, czyli Friends, Family & Fools (Rodzina, Przyjaciele i Głupcy). Zakłada ona, że w pierwszej kolejności powinno się szukać pomocy finansowej wśród osób, które nas znają i darzą zaufaniem. Często okazuje się, że można w ten sposób zdobyć naprawdę wysokie kwoty i to na dużo korzystniejszych warunkach. Ten sposób jest polecany zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy do rozpoczęcia działalności gospodarczej potrzebują stosunkowo niewielkich środków, a żeby ją prowadzić, zwykle wystarczy im biurko, komputer i dostęp do Internetu.

Crowdfunding

Osoby, które do rozpoczęcia działalności potrzebują nieco większych funduszy, mogą skorzystać z możliwości finansowania społecznościowego, czyli tzw. crowdfundingu. Polega ono na finansowaniu danego przedsięwzięcia przez wielu drobnych inwestorów. Zjawisko to jest naturalnym rozwinięciem koncepcji 3F. „Głupcy” zmieniają się tutaj w świadomych inwestorów, którzy wspierają innowacyjne, choć nieco bardziej ryzykowne pomysły biznesowe. Crowdfunding jest świetnym sposobem na zebranie środków w zasadzie na dowolny projekt. Jedyne co należy zrobić, to odpowiednio zareklamować swoją koncepcję. Do przeprowadzenia zbiórki, warto skorzystać z profesjonalnych platform crowdfundingowych, takich jak:

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zarówno dotacje z Urzędu Pracy, jak i z Funduszy Europejskich są formą bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wsparcie ma na celu walkę z bezrobociem, wzrost zatrudnienia i zmniejszanie różnic gospodarczych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Dotacje z Urzędu Pracy

Kwota dofinansowania zmienia się co roku. Aktualnie wynosi ok. 31 tys. złotych. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy w miejscu zamieszkania lub właściwym dla miejsca, w którym planujemy prowadzenie firmy. Aby otrzymać dotację, należy mieć status bezrobotnego, dlatego ważne jest, aby złożyć wniosek przed rejestracją firmy.

Dotacje z Unii Europejskiej

O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Funduszy Europejskich mogą się ubiegać:

  • osoby przed 30. rokiem życia, które nie pracują i nie uczą się;
  • osoby po 30. roku życia, które nie pracują.

Dla obu tych grup warunki przyznania środków finansowych są odmienne. Kwota, jaką można otrzymać na start to nawet 40 tys. złotych. Informacji o możliwościach wsparcia należy szukać na stronie portalu Funduszy Europejskich lub na stronie właściwego Urzędu Pracy.

Pożyczki unijne BGK

Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków, aby uzyskać bezzwrotną dotację z UP lub UE, mogą skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek ze środków unijnych realizowanych przy współpracy z BGK. Mogą się o nią ubiegać studenci, absolwenci i osoby bezrobotne, które planują założenie firmy. W ofercie są również pożyczki dla funkcjonujących przedsiębiorstw z sektora MŚP i wielu innych podmiotów. Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na różne cele. Oferta pożyczek dopasowana jest do specyficznych potrzeb poszczególnych regionów. Aby otrzymać ten rodzaj wsparcia finansowego do prowadzenia działalności gospodarczej, należy udać się do pośrednika w swoim województwie.

Pożyczki dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur 

Kredyt w banku

Banki zwykle niechętnie wspierają finansowo młodych przedsiębiorców bez żadnej historii kredytowej. Nie oznacza to jednak, że otrzymanie kredytu na założenia nowej firmy jest niemożliwe. Wymagania poszczególnych instytucji finansowych mogą się różnić. Aby jednak uzyskać środki finansowe, będziemy potrzebować dokumentów, takich jak:

  • wpis do rejestru działalności gospodarczych;
  • potwierdzenie, że nie zalegamy z płatnościami składek do US i ZUS;
  • zabezpieczenie udzielonego kredytu, np. hipoteka na nieruchomości;
  • biznesplan.

Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości świadczą usługi mające na celu pomoc młodym przedsiębiorcom w przetestowaniu pomysłu biznesowego i wystartowanie z nową firmą. Najczęściej ich wsparcie polega na świadczeniu usług doradztwa, księgowości, pomoc w sferze prawnej, szkolenia oraz dostęp do przestrzeni biurowej. Niekiedy można również starać się o dofinansowanie prowadzenia firmy, jednak trzeba pamiętać, że nie każdy inkubator szuka jednoosobowych działalności gospodarczych.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content