Letnia Szkoła Innowacji UMW – do 5 lutego zgłoś wyzwanie do rozwiązania

Letnia Szkoła Innowacji UMW – do 5 lutego zgłoś wyzwanie do rozwiązania

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje do zgłaszania wyzwań do wypracowania rozwiązań w ramach Letniej Szkoły Innowacji.

Letnia Szkoła Innowacji to cykle warsztatów, na których studenci i studentki UWM w Olsztynie pracować będą nad wyzwaniami zgłoszonymi przez firmy, instytucje, organizacje. Zgłaszane zagadnienia mogą dotyczyć produktów, usług, organizacji i procesów zachodzących w Państwa podmiotach.

W dobie obecnych czasów, bieżąca analiza potrzeb klientów oraz podążanie za nimi, jak również wprowadzenie nowych rozwiązań w produktach i usługach są niezbędnym czynnikiem sukcesu każdej firmy.

Design thinking jest popularną na świecie metodą pracy projektowej, która w sposób bardzo twórczy prowadzi do rozwiązania problemów oraz zmienia sposób kształtowania produktów i usług. Design thinking stawia na potrzeby odbiorców – myślenie o klientach i dla klientów jest w centrum projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dodając do tego procesu uniwersalne podejście (Universal Design) tj. takie projektowanie produktów, usług czy otoczenia firmy, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, firmy wzmacniają swoje przewagi konkurencyjne i umacniają pozycję rynkową.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie miał szansę przekonać się o efektywności ww. metod m.in. dzięki wizycie studyjnej pracowników IBM, dla których praca w taki sposób to codzienność. Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami, a przede wszystkim przygotować studentów uczelni do pracy metodami, które pobudzą ich kreatywność, a Państwu przyniosą gotowe, nieszablonowe rozwiązania, UWM postanowił zorganizować Letnią Szkołę Innowacji.

Wyzwania nie powinny naruszać tajemnic przedsiębiorstwa, gdyż wypracowane w trakcie warsztatów rozwiązania będą upubliczniane na stronie internetowej Uniwersytetu.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM zwraca się z prośbą o przesłanie do 5 lutego propozycji wyzwań, nad którymi będą pracować studenci i studentki Letniej Szkoły Innowacji.

Zespoły warsztatowe będą interdyscyplinarne, a każda z 5 edycji programu LSI zakłada prezentację wypracowanych rozwiązań przed jury, w skład którego pragniemy zaprosić przedstawicieli podmiotów zgłaszających wyzwania.

CIiTT UWM zaprasza do tworzenia Letniej Szkoły Innowacji!

O LETNIEJ SZKOLE INNOWACJI

Meritum:

Rozwiązywanie rzeczywistych wyzwań stawianych przez przedsiębiorców, organizacje, instytucje szukanie rozwiązań przez studentów i studentki. Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani uwzględniając szerokie spektrum predyspozycji i umiejętności.

Co oferuje:

Rozwiązanie istotnego wyzwania natury organizacyjnej, procesowej lub innej, niewymagającej posiadania specyficznej wiedzy z konkretnej dziedziny, czy branży.

Kiedy:

Weekendy (soboty i niedziele). Pierwsza edycja rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021roku. Ostatni zjazd każdej edycji to prezentacja rozwiązań przed jury, do którego zapraszamy przedstawicieli Państwa firmy, czy organizacji.

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego dopuszcza się zmianę terminów realizacji warsztatów oraz możliwość realizacji warsztatów w trybie on line.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na formularzu do 5 lutego 2021r. na adres: hanna.marciak@uwm.edu.pl.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content