Laureaci „Produkt Warmia Mazury”

Laureaci „Produkt Warmia Mazury”

Ideą projektu „Produkt Warmia Mazury”, organizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, jest wyróżnienie regionalnych produktów, usług oraz wydarzeń. Muszą cechować się unikalnym, nowatorskim i wyróżniającym w regionie charakterem.

O przyznanie znaku „Produkt Warmia Mazury” ubiegać się mogą zarówno osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przy ocenianiu brane jest pod uwagę znaczenie produktu, usługi, wydarzenia z punktu widzenia potencjału promocyjnego, rozwoju gospodarczego czy wzrostu zainteresowania do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasza inicjatywa, którą realizujemy już od sześciu lat, ma zwiększyć wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionumówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Głośno chwalimy się naszymi produktami, usługami czy wydarzeniami, które są już znane nie tylko w Polsce, Europie, ale i na całym świecie. Wszystkim laureatom chciałbym podziękować za zaangażowanie i wkład, jaki wnoszą w rozwój gospodarczy Warmii i Mazur, tworząc jednocześnie pozytywny wizerunek naszego regionu.

Z powodu obowiązujące sytuacji w kraju nie odbyło się w tym roku uroczyste wręczenie certyfikatów.

Dotychczas samorząd województwa przyznał łącznie ponad 350 certyfikatów. Wśród laureatów znajdują się nie tylko największe firmy, ale także mali przedsiębiorcy czy artyści z każdego zakątka regionu.

LAUREACI 2020:

Kategoria Produkt:

 • Dramiński S.A. za wilgotnościomierz do ziarna TwistGrain pro,
 • Dramiński S.A. za ultrasonograf medyczny Dramiński Blue – przenośny aparat najnowszej generacji.

Kategoria Usługa:

 • Pasieka Pucer Dariusz Pucer za warsztaty w Zagrodzie Edukacyjnej Pszczelandia,
 • Pałac Mortęgi Sp. z o.o. za usługi hotelarskie, SPA, rekreacja konna oraz eventy dla biznesu,
 • Bank Żywności w Olsztynie za pomoc żywnościową dla mieszkańców Warmii i Mazur,
 • Dramiński Fundacja Ochrony Dziedzictwa Techniki Rolniczej Warmii i Mazur za Dramiński Muzeum Maszyn Rolniczych w Naterkach i Sząbruku,
 • Warmińsko-Mazurskie Centrum Leczenia Zaburzeń Równowagi Balansmed Tywończuk-Szulc Lejmanowicz Soliwoda sp. j. za rozszerzoną usługę kompleksowej diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń otoneurologicznych,
 • Universe Properties Group Sp. z o.o. Rodzinne Inwestycje za promocję regionu, rozwój gruntów zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna za Mazury Zachodnie w mig.

Kategoria „Wydarzenie”:

 • MRE Krzysztof Mańkowski za Ultramaraton Warmiński WARNELAND,
 • Mrągowskie Towarzystwo Regatowe CZOS za Żeglarskie Grand Prix Mrągowa,
 • Stowarzyszenie LUZ GRUPA za Milko Mazury MTB.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content