Zgłoś wyróżniające inicjatywy Twoich pracowników w konkursie PARP

Zgłoś wyróżniające inicjatywy Twoich pracowników w konkursie PARP

PARP po raz pierwszy ogłasza konkurs pn. „Fundusze Europejskie dla wyjątkowych inicjatyw pracowników”.  Ma on na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia mogą liczyć na promocję oraz nagrody finansowe.

Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój. W konkursie mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

Konkurs organizowany jest dla dwóch typów projektów: Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników) i Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

Do konkursu można zgłaszać aktualnie realizowane przedsięwzięcia – programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Programy powinny działać od co najmniej 6 miesięcy, posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania i przynosić wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

Drugą kategorią zgłaszanych projektów są gotowe narzędzia – rozwiązania ICT, które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te są oferowane do wdrożenia podmiotom zewnętrznym, znajdują się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

W ocenie przedsięwzięć brany będzie pod uwagę m.in.

  • zakres wdrożenia programu,
  • jego kompleksowość,
  • efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów a także
  • korzyści dla całego przedsiębiorstwa.

W przypadku rozwiązań ICT ocenie podlegać będą m.in.

  • nowe cechy i funkcjonalności,
  • kompleksowość i kompatybilność rozwiązania,
  • potencjał rozwojowy
  • skala wdrożenia rozwiązania.

Nagrody finansowe za swoje projekty może otrzymać maksymalnie 50 firm – uczestników konkursu. W każdej z 5 podkategorii konkursu wyłonionych zostanie maksymalnie 10 laureatów, w tym 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień. Łącznie przyznanych zostać może: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tys. zł oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tys. zł.

Zapoznaj się z zasadami i wypełnij wniosek konkursowy na stronie PARP (link) 

źródło oraz więcej informacji pod poniższym linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/72751:parp-oglasza-nowy-konkurs-fundusze-europejskie-dla-wyjatkowych-inicjatyw-pracownikow

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content