Konferencja „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu”

Konferencja „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu”

Już 13 września 2023 roku w Olsztynie odbędzie się konferencja „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu”, adresowana do przedsiębiorców z regionu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu. To znakomita okazja do wzmacniania sieci powiązań gospodarczych z rynkiem koreańskim, którego reprezentanci, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, zawitają do stolicy naszego województwa. Miejscem realizacji wydarzenia będzie Hotel Wileński.

Celem spotkania jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Republiki Korei, a warmińsko-mazurskimi firmami, jak również zainicjowanie partnerstwa informacyjno-biznesowego. Uczestnicy mają szansę zdobyć cenną wiedzę, dotyczącą nie tylko potencjału gospodarczego Warmii i Mazur, ale ponadto poznać dorobek polskich i azjatyckich startupów z sektora technologii żywności i rolniczego. Będzie też okazja na zaznajomienie się z działalnością parków technologicznych, stanowiących impuls rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie.

W trakcie konferencji „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu” zgromadzeni goście zagraniczni dowiedzą się, jak realizować proces współpracy z polskimi partnerami biznesowymi, a uczestnicy z Polski uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania oferty na tamtejszy rynek. Prelekcje w trakcie wydarzenia tłumaczone będą konsekutywnie.

Konferencja „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu” odbędzie się 13 września 2023 roku, w godz. 10:00 – 16:00 w Hotelu Wileńskim, przy ul. Ryszarda Knosały 5 w Olsztynie. Chęć udziału w wydarzeniu należy uprzednio zgłosić mailowo: m.dabrowska@warmia.mazury.pl.

Więcej szczegółów i agenda konferencji na stronie www.invest.warmia.mazury.pl

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content