Kończą się konsultacje FEWiM 2021-2027

Kończą się konsultacje FEWiM 2021-2027

27 października 2021 roku zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Konsultacje zainaugurowała konferencja 4 października 2021 roku. Następnie odbyło się dziesięć spotkań on-line dedykowanych obszarom strategicznej interwencji (OSI).

O wyzwaniach regionu w najbliższych latach oraz projekcie programu regionalnego na lata 2021-2027 rozmawiano m.in. z przedstawicielami partnerstw zawiązanych na obszarach strategicznej interwencji. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem – spotkania odtworzono ponad 2500 razy, a ponad  400 osób oglądało transmisję na żywo.

Dodatkowe wydarzenia odbyły się również z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z przedsiębiorcami. Spotkania dostępne są na kanale Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – https://www.youtube.com/channel/UCActKgTWXrEWJcZNNU58Z5w

Do 8 listopada 2021 roku nadal można wysyłać uwagi do projektu FEWiM na formularzu, który wraz z projektem programu dostępny jest na stronie www.strategia2030.warmia.mazury.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – WIĘCEJ INFORMACJI

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content