Już dziś o godz. 10:00! Śniadanie biznesowe on-line „Connect & Scale Up”

Już dziś o godz. 10:00! Śniadanie biznesowe on-line „Connect & Scale Up”

Po ponad półrocznej przerwie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraca z cyklem spotkań „Connect & Scale Up”, łączącym partnerów tworzących środowisko innowacji w Polsce. Na pierwsze Śniadanie Biznesowe, poświęcone w całości otwartym innowacjom.

Trzecia edycja projektu „Connect & Scale Up” będzie realizowana w nieco zmienionej formule – spotkania będą odbywały się zdalnie, za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej [Hopin.to], do której dostęp zostaje przydzielony uczestnikom po rejestracji na wydarzenie.

To jednak nie jedyna zmiana w formule „Connect & Scale Up”. Mając na uwadze, jak ważne jest zaangażowanie wszystkich partnerów tworzących środowisko innowacji w Polsce, w tym sezonie do udziału zaproszone zostały nie tylko korporacje, duże firmy, startupy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i venture capital, ale również jednostki samorządu terytorialnego.

Pierwsze spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 9 lipca br., zostanie poświęcone w całości otwartym innowacjom. Podczas webinaru wybrani liderzy innowacji podzielą się swoimi doświadczeniem i dobrymi praktykami. Prelekcje eksperckie zaplanowane na ten dzień poruszą następującą tematykę:

  • Meta-zasady i podstawowe pryncypia dla programów akceleracji realizowanych w modelu corporate-startup,
  • Skalowanie rozwiązań wysoce-technologicznych w CEE w partnerstwie korporacja – startup,
  • Wewnętrzna przedsiębiorczość pracownicza w średnich i dużych firmach programy typu Intrapreneurship,
  • Ekosystem partnerski (publiczno-prywatny) dla dynamicznego rozwoju firmy, oczami startupu.

Inicjatywa „Connect & Scale Up” jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia przestrzeni łączącej innowatorów na wspólnych spotkaniach i warsztatach, dając im warunki do budowania efektywnego rynku innowacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa II pt.: ”Inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Rejestracja na spotkanie

Więcej informacji o projekcie

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content