Interreg Europa 2021-2027 – warsztaty dot. turystyki, wsparcia MŚP

Interreg Europa 2021-2027 – warsztaty dot. turystyki, wsparcia MŚP

Z myślą o nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 programu współpracy międzyregionalnej Interreg Europa, istnieje możliwość zapoznania się on-line z zagadnieniami w zakresie zrównoważonej turystyki, mobilności rowerowej oraz wsparcia  MŚP.

 

Program Interreg Europa 2021-2027 ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego dla skuteczniejszej polityki rozwoju w regionach Unii Europejskiej. Zakres tematyczny programu obejmuje wszystkie cele polityki (policy objectives)  i cele szczegółowe polityki spójności UE na lata 2021–2027 (specific objectives of the EU cohesion policy). W tym miesiącu projekt programu został przedłożony Komisji Europejskiej a w styczniu 2022 r. powinien zostać zatwierdzony.

Więcej informacji o nowym  programie  pod adresem: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

Planowane warsztaty

21 września (godz. 14:00 – 17:00) warsztaty Konkurencyjna i zrównoważona turystyka

Na warsztaty składają się trzy 45-minutowe sesje. Uczestnicy dowiedzą się, jak promować regiony dzięki strategiom rozwoju turystyki, brandingowi oraz angażowaniu różnych interesariuszy. Ponadto będzie można dowiedzieć się także, jak tworzyć zróżnicowaną i zrównoważoną ofertę turystyczną opartą na waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. Wgląd w strategie konkurencyjnej i zrównoważonej turystyki stanowić mogą podstawę odbudowy regionu po kryzysie Covid-19.

Więcej szczegółów i rejestracja pod adresem: https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4562/e-workshop-competitive-and-sustainable-tourism/?no_cache=1&cHash=ff21f28efaeda294210067b1a7a9842b

23 września (godz. 14:00 – 15:30) webinarium Rowery vs. samochody – korzyści i koszty użytkowania

To okazja przyjrzenia się bezpośrednim i pośrednim kosztom związanym z użytkowaniem samochodu i roweru. Będzie można dowiedzieć się o pozytywnych i negatywnych efektach zewnętrznych, zapoznać się, jak niektóre miasta wdrożyły już działania porównawcze kosztów i korzyści dla roweru i samochodu. W dyskusji zaplanowanej w formacie „round table” wezmą udział także praktycy i specjaliści: Marie Kastrup, kierownik Programu rowerowego dla Kopenhagi, Dania, prof. Michael Meschik, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Instytut Studiów Transportowych, Austria, Maria José Rojo, koordynator ds. aktywnych podróży oraz zdrowia, sieć POLIS (skupia m.in. europejskie miasta i regiony, które współpracują nad rozwojem innowacyjnych technologii i polityk transportu lokalnego), Holger Haubold, dyrektor ds. własności intelektualnej i gromadzenia danych, Europejska Federacja Cyklistów.

Więcej szczegółów i rejestracja pod adresem:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4574/cycling-cities-v-cost-benefit-comparisons-of-bicycles-versus-cars/?no_cache=1&cHash=75dc803d194fa918a9c160510d181930

– 27 września (godz. 14:00 – 17:00) warsztaty Zwiększanie skali europejskich MŚP

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z nowymi sposobami wspierania rozwoju europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększania skali ich działalności, od biznesu regionalnego i krajowego do rynków międzynarodowych i globalnych. Przedstawione zostanie nowe podejście do  inkubatorów przedsiębiorczości i akceleratorów startupów. Spotkanie skupi się także na roli odpowiedniego finansowania, dostępnych instrumentów finansowych i wsparcia w różnych regionach. Ponadto eksperci tematyczni platformy learningowej Interreg Europa zapraszają, po uprzednim umówieniu, na 10-minutowe spotkania indywidualne.

Więcej szczegółów i rejestracja pod adresem:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4664/e-workshop-scaling-up-european-smes/?no_cache=1&cHash=e3411e1add4ee7f1b2927062334e3815

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content