Internacjonalizacja MŚP – 50 mln zł dla MŚP z Polski Wschodniej

Internacjonalizacja MŚP – 50 mln zł dla MŚP z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7 kwietnia  rozpocznie przyjmowanie wniosków w pierwszym w tym roku konkursie w Programie Polska Wschodnia – Internacjonalizacja MŚP.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze m.in. województwa warmińsko-mazurskiego. Możliwość otrzymania nawet 800 000 zł. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Więcej informacji na stronie internetowejPolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content