Inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów dla regionów i miast w walce z COVID-19

Inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów dla regionów i miast w walce z COVID-19

Konferencja Przewodniczących Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła Plan działania Europejskiego Komitetu Regionów ws. koronawirusa. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów Unii Europejskiej oczekujących wspólnych rozwiązań w obronie przed pandemią koronawirusa (COVID-19). Plan ten przesłał Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i innym członkom Komitetu jego Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas łącząc wyrazy solidarności w tych trudnych dla samorządów chwilach.

Komitet Regionów stanowi punkt kontaktowy między Unią Europejską, a władzami lokalnymi i regionalnymi. Podczas obecnego kryzysu chce on pomagać, informować, angażować i reprezentować regiony i miasta Europy. Plan działania Europejskiego Komitetu Regionów ws. koronawirusa obejmuje pięć punktów.

  • Wprowadzenie Unijnego Mechanizmu Reagowania Kryzysowego w dziedzinie Ochrony Zdrowia, mającego na celu wsparcie władz lokalnych w zapewnianiu usług i materiałów zdrowotnych szpitalom i szkołom, zatrudnianiu personelu medycznego, zakupie urządzeń medycznych i wspieraniu usług w zakresie intensywnej terapii.
  • Uruchomienie platformy wymiany informacji w celu wspierania współpracy i ułatwiania wzajemnego wsparcia między miastami i regionami w całej Europie.
  • Dostarczenie UE i państwom członkowskim konkretnych informacji zwrotnych ze szczebla lokalnego i regionalnego na temat sposobów rozwiązywania problemów zdrowotnych, reagowania kryzysowego, społecznych i gospodarczych aspektów pandemii oraz ich wpływu na ludzi i społeczności lokalne.
  • Informowanie regularnie i rzeczowo władz lokalnych i regionalnych o działaniach podjętych na szczeblu UE mających na celu walkę z kryzysem.
  • Usprawnienie sprawdzenia w praktyce skuteczności podjętych na szczeblu UE działań służących zwalczaniu pandemii poprzez gromadzenie i analizowanie danych zebranych w oparciu o doświadczenia szczebla lokalnego i regionalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z Planem działania Europejskiego Komitetu Regionów  ws. koronawirusa, dostępnym na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content