I3 Instrument „Budowanie zdolności – część 2b” jest już otwarty

I3 Instrument „Budowanie zdolności – część 2b” jest już otwarty

Instrument  na rzecz międzyregionalnych inwestycji w innowacje (I3)  tworzy powiązania dla współpracy międzyregionalnej, skupiając podmioty z różnych regionów UE inwestujące we wspólne projekty innowacyjne zgodnie z priorytetami S3 i blisko rynku.

W ramach Instrumentu I3 w grudniu 2022 r. opublikowano nowy nabór „Capacity Building in Less Developed Regions – Strand 2b” z terminem realizacji do 16 marca 2023 r., godz. 17:00 (CET).

Celem zaproszenia jest przetestowanie nowych podejść w celu zwiększenia zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w słabiej rozwiniętych regionach uczestniczących w unijnych łańcuchach wartości. Działania w ramach tego naboru ułatwią współpracę między regionami, które chcą się rozwijać i zwiększać swoje możliwości uczestnictwa w programie Międzyregionalne Inwestycje w Innowacje, np. w zakresie składania wniosków w ramach naborów I3 Instrument Strands 1 i 2a.

Instrument I3 działa na rzecz tworzenia powiązań wspierających współpracę łączącą podmioty z różnych regionów Unii Europejskiej, inwestujące w zaawansowane innowacyjne projekty technologiczne, dotyczące obszarów inteligentnych specjalizacji. Instrument I3 ma stymulować lokalne ekosystemy i rozpowszechnianie innowacji  w celu zwiększania potencjału innowacyjnego w regionach słabiej rozwiniętych. Wzmocnienie zdolności regionów do przyłączania się do unijnych łańcuchów wartości ma rozwinąć ich innowacyjny potencjał, tworząc możliwości dla gospodarczej transformacji. Zaproszenie konkursowe w komponencie 2b ma na celu testowanie nowych podejść ukierunkowanych na wzmacnianie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji  w regionach słabiej rozwiniętych do współpracy w ramach łańcuchów wartości Unii Europejskiej. Komponent 2b obejmuje budowanie potencjału na rzecz rozwoju łańcuchów wartości w regionach słabiej rozwiniętych. Podkreśla się, że w przypadku wyzwań związanych z budowaniem potencjału należy rozważyć, że regiony słabiej rozwinięte stoją przed zróżnicowanymi wyzwaniami i problemami związanymi z tworzeniem i rozpowszechnianiem innowacji, doświadczając często trudności w tworzeniu otoczenia instytucjonalnego i prawnego sprzyjającego innowacjom. Działania zawarte w zaproszeniu konkursowym mają wesprzeć potencjał innowacyjny podmiotów uczestniczących w regionalnych ekosystemach innowacji, a tym samym ułatwić im udział w zaproszeniach do składania wniosków w ramach Instrumentu I3 w obszarze komponentów 1 i 2a oraz innych właściwych programów finansowania UE. Projekty składane w ramach ogłoszenia konkursowego dla komponentu 2b nawiązują do konkretnych eksperymentów z nowymi podejściami, rozwiązaniami i dobrymi praktykami w celu zaangażowania się w międzyregionalne procesy innowacyjne, które będą mobilizować ekosystemy, w tym w szczególności sektor MŚP.

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content