Harmonogram naborów wniosków RPO WiM 2014-2020 na 2020 rok

Harmonogram naborów wniosków RPO WiM 2014-2020 na 2020 rok

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.”

Harmonogram jest planem naborów i może ulec zmianie. Kwoty ujęte w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi. Właściwe kwoty zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content