Gov LAB – program projektowania usług dla przedsiębiorców od PARP

Gov LAB – program projektowania usług dla przedsiębiorców od PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformował, że 21 stycznia br. ruszył nabór do gov_LAB – programu edukacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związków z całej Polski. Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców. Samorządy, które wezmą udział w programie zakończą go kompletnymi koncepcjami instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców wraz z planem wdrożenia.

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić zespoły projektowe składające się z 3-7 pracowników, których kompetencje się uzupełniają. Co najmniej 3 członków zespołu powinno być na stałe zaangażowanych w proces projektowy. Na etapie wnioskowania do programu należy także zgłosić opis problemu, na jaki ma odpowiedzieć usługa zaprojektowana w trakcie procesu. W programie będą mogli uczestniczyć przedstawiciele maksymalnie 6 zespołów projektowych.

Teoria i praktyka

Wybrane zespoły wezmą udział w jednej z dwóch edycji, których realizacja planowana jest w 2020 r. Każda edycja będzie trwała ok. 4 miesiące.

Procesy projektowe dla każdego z wybranych zespołów będą odbywały się równolegle. W skład każdego z nich będą wchodziły:

8 warsztatów projektowych (6-8 godzin każdy),
2 zjazdy edukacyjno-networkingowe,
oraz Demo Day – dzień demonstracyjny, podczas którego poszczególne zespoły zaprezentują swoje rozwiązanie oraz zostaną ocenione przez niezależne jury.

Dlaczego warto?

Dzięki pracy nad realnym wyzwaniem urzędu, uczestnicy programu poznają, jak tzw. metody kreatywne mogą być wykorzystywana w realizacji ich zadań. Mają większe możliwości zrozumienia ich skuteczności, ale też poznają ich ograniczenia.
Projekt bazuje na nauce przez praktyczne zastosowanie podejścia design thinking oraz service design. Teoretyczne wykłady są tylko dodatkiem – mają służyć raczej jako inspiracja albo jako sposób na uporządkowanie zdobytych już umiejętności.
W trakcie jednej edycji programu trzy zespoły startują jednocześnie. W ramach organizowanych zjazdów zespoły mają okazję się poznać i wymienić doświadczeniami z procesu.
Na zakończenie procesu każda grupa wyjdzie z opracowaną przez siebie kompletną koncepcją instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content