Fundusze Europejskie na założenie i rozwój przedsiębiorstwa – Elbląg

Fundusze Europejskie na założenie i rozwój przedsiębiorstwa – Elbląg

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla osób poszukujących wsparcia na założenie działalności gospodarczej „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój firmy”.

 

W spotkaniu udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy. Podczas spotkania przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek na zakładanie działalności gospodarczej. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się, jakie są możliwości rozwoju nowo utworzonej firmy poprzez wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Termin i miejsce: 12 marca 2020 r., w godzinach 10:00 – 13:00.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:

przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lpielblag@warmia.mazury.pl do 9 marca 2020 r. (do godz. 12.00),
potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

tel.: (55) 620-09-13/14/16

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Formularz zgłoszeniowy i Agenda dostępne na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content