Działania UE w dobie COVID-19

Działania UE w dobie COVID-19

Unia Europejska w dobie pandemii związanej z COVID-19 podejmuje liczne działania wspierające państwa członkowskie.

W reakcji na pandemię Unia koncentruje się na 4 priorytetach:

  • ograniczyć ekspansję wirusa;
  • zapewnić podaż sprzętu medycznego;
  • promować badania nad terapiami i szczepionkami;
  • wspierać miejsca pracy, firmy i gospodarkę.

Priorytety te zostały uzgodnione przez przywódców UE. Regularnie spotykają się oni w trybie wideokonferencji, by oceniać reakcję UE na pandemię COVID-19.

23 kwietnia 2020 r. przywódcy UE zatwierdzili pakiet o wartości 540 mld EUR na trzy rodzaje zabezpieczeń: dla pracowników, firm i państw członkowskich. Postanowili też pracować nad ustanowieniem funduszu odbudowy gospodarki.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych przez UE (szczegóły po kliknięciu na link).

I. COVID-19: Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny odblokowują środki dla 100 000 MŚP dotkniętych skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu w obszarze zdrowia

II. COVID-19: Komisja Europejska o korzystaniu z elastyczności ram UE w zakresie zamówień publicznych

III. COVID-19 a finansowanie MŚP

IV. Komisja Europejska uruchamia kolejną platformę wsparcia w walce z kryzysem wywołanym COVID-19

V. Komisja Europejska przyjmuje pakiet bankowy dla ułatwienia udzielania pożyczek przedsiębiorcom na terenie Unii Europejskiej

VI. COVID-19: Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa powrotów do miejsc pracy

VII. COVID-19: Komisja Europejska wspiera odbudowę europejskiego sektora turystycznego

VIII. BUSINESSEUROPE: Propozycje dotyczące europejskiego planu naprawy gospodarczej

IX. COVID-19: Globalna reakcja Unii Europejskiej

X. Komisja Europejska wspiera rozwój umiejętności cyfrowych w europejskich MŚP

XI. Komisja Europejska mierzy skuteczność wsparcia innowacji w Europie – ankieta dla MŚP

XII. Jednolity rynek UE: Nowe zasady ułatwią sprzedaż produktów w całej Europie firmom, w szczególności z sektora MŚP

XIII. Nowa strategia przemysłowa na rzecz globalnie konkurencyjnej, zielonej i cyfrowej Europy

XIV. Innowacje dla początkujących firm Projekt Innovation Coach: Wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

XV. Pierwsze wstępne podsumowanie danych przygotowane przez SMEunited, dotyczące wpływu COVID-19 na sektor MŚP. Opracowanie będzie podlegało dalszej aktualizacji

XVI. Europejski Bank Centralny dostosowuje operacje kredytowe w celu dalszego wspierania gospodarki

XVII. Pomoc państwa: Komisja Europejska zatwierdza 16,6mld € polskiego programu zaliczek zwrotnych na wsparcie firm dotkniętych skutkami COVID-19

XVIII. COVID-19: Nowy pakiet bankowy ma ułatwić udzielanie pożyczek europejskim MŚP oraz gospodarstwom domowym

XIX. 100mld € na utrzymanie pracowników na rynku pracy

XX. Grupa EBI ustanawia fundusz gwarancyjny w wysokości 25mld € na nowe inwestycje w odpowiedzi na kryzys koronawirusowy

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content