Dotacje na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020

Dotacje na kapitał obrotowy w ramach RPO WiM 2014-2020

W odniesieniu do informacji, która pojawiła się na Portalu Funduszy Europejskich oraz Platformie Przedsiębiorczości Warmii i Mazur informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego w formie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ponad 35 mln zł.

Obecnie oczekujemy akceptacji  Komisji Europejskiej zmian w Programie, które umożliwią uruchomienie tych pieniędzy w regionie. Instrument ma być skierowany do mikro i małych firm z województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 i zagrożonych utratą płynności.

Dotacje przeznaczone zostaną na finansowanie kapitału obrotowego, na podstawie kosztów uproszczonych. Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia, w tym warunki, terminy naboru wniosków oraz dane instytucji ogłaszającej nabór będą podawane Państwu na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, iż finansowanie kapitału obrotowego w firmach średnich z Warmii i Mazur zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wnioski o wsparcie w ramach PO PW przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 8 czerwca 2020 r.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content