Cyfryzacja firmy – przegląd rozwiązań technologicznych i możliwości finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Cyfryzacja firmy – przegląd rozwiązań technologicznych i możliwości finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Już 6 czerwca 2022 r., g. 14.00-15.00 odbędzie się pierwsze spotkanie poświęcone modułowi cyfryzacji pt. „Cyfryzacja firmy – przegląd rozwiązań technologicznych i możliwości finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”. Wystąpią: Katarzyna Kaczkowska, dyrektorka w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Maciej Remiszewski, przedstawiciel Chmury Krajowej oraz Paweł Huras z Polskiego Funduszu Rozwoju.

W ramach Sieci Firm Przyszłości PFR zaplanowano cykl spotkań on-line, które będą poświęcone poszczególnym modułom programu FENG. W trakcie webinariów eksperci omówią założenia programu FENG oraz zainspirują gotowymi rozwiązaniami technologicznymi, które usprawnią działanie firmy, a także mogą się wpisać w założenia wniosku o dotację. Przed polskimi przedsiębiorcami stoi kolejna szansa na dokonanie modernizacji wewnątrz organizacji w ramach unijnego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Po Nowym Roku, czekać na nich będzie aż  36 mld zł środków dotacyjnych, do przeznaczenia na prace badawczo-rozwojowe oraz projekty wspierające wdrożenie innowacji w module obowiązkowym. Najbliższe miesiące, dopóki pierwsze konkursy nie zostaną uruchomione,  są dobrym momentem, żeby zweryfikować plany rozwojowe firmy i sprawdzić możliwość wpisania ich w projekty dotacyjne.

Nowa perspektywa, nowe możliwości 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027.  Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020). Główne cele FENG będą ukierunkowane na zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji  oraz w zależności od potrzeb firmy, uwzględnienie we wnioski środków na infrastrukturę B+R,  cyfryzację, zazielenienie, internacjonalizację oraz wzrost kompetencji. W związku z tym, przed polskimi firmami stoi wielka szansa na dokonanie usprawnień w firmach ale też  wyzwanie związane dobraniem odpowiedniego kierunku rozwoju i dopasowaniem technologii.

Podczas webinarium uczestnicy poznają założenia programu FENG oraz dowiedzą się, które technologie cyfrowe można wdrażać w ramach wniosku dotacyjnego  oraz poznają gotowe rozwiązania cyfrowe umożliwiające poprawę efektywności przedsiębiorstwa. Dodatkowo eksperci z PFR opowiedzą o bezpłatnym Badaniu Dojrzałości Innowacyjnej, narzędziu PFR do autoanalizy kondycji przedsiębiorstwa w obszarze innowacji, cyfryzacji oraz transformacji energetycznej. Wynikiem badania jest raport, który wskazuje kluczowe obszary do  przeprowadzenia transformacji wynikające z sytuacji firmy oraz jej konkurencyjności względem konkurencji.

Na spotkanie można się zapisać poprzez link.

Cykl webinariów skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych firm. Spotkania dostarczą wiedzę tym, którzy mają już doświadczenie w planowaniu projektów badawczo-rozwojowych, ale również dla tych, co nie mieli styczności z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków unijnych. O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.

Informacja pochodzi ze strony

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content