CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju (7-10.12.21)

CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju (7-10.12.21)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Narodowy Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na bezpłatne, certyfikowane warsztaty online „CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju” skierowane do MŚP. Spotkania dla województwa warmińsko-mazurskiego odbędą się w dniach 07.12.2021 – 10.12.2021 (10:00 – 15:50)

Tematyka spotkań:

  • wzmocnienie konkurencyjności firmy
  • zmiana oczekiwań współczesnego konsumenta
  • wykorzystanie innowacji dla poprawy pozycji firmy na rynku
  • zmiany warunków współpracy w łańcuchu dostaw branży

Inicjatorem warsztatów jest Grupa robocza ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR, działająca przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Członkami Grupy są eksperci reprezentujący różne środowiska, ale przede wszystkim liderów biznesu w zakresie CSR oraz organizacji wspierających biznes we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa robocza opracowała założenia do cyklu warsztatów oraz opracowała narzędzie do samooceny biznesu w zakresie wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Pracami Grupy roboczej kieruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt kierowany jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych rozwojem przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje i wdrażanie praktyk społecznej odpowiedzialności oraz skoncentrowanych na zrównoważonym rozwoju organizacji.

Uczestnikami warsztatów będą przedsiębiorcy, właściciele, menedżerowie małych i dużych zespołów, koordynatorzy projektów oraz osoby odpowiedzialne w organizacji za proces zmiany i rozwoju.

W każdym z warsztatów weźmie udział min. 20, a max. 25 uczestników. Jedno przedsiębiorstwo może skierować na szkolenie do dwóch osób.

 

Więcej informacji na:

CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content