Automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu – badanie KE

Automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu – badanie KE

Komisja Europejska za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network – której członkiem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, prowadzi konsultacje z europejskimi przedsiębiorcami dotyczące planowanych zmian prawa unijnego.

Konsultacje mają na celu stworzenie przepisów, które uwzględniać będą uwagi i potrzeby przedsiębiorców.

analiza rynku

Aktualnie ogłoszone zostały konsultacje na temat automatyzacji i cyfryzacji w sektorze transportu. Społeczny wymiar przejścia na automatyzację i cyfryzację w transporcie wiąże się ze zmianami dotyczącymi pracowników zatrudnionych w tym sektorze. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie pewnych środków, zasad i zaleceń mających towarzyszyć przejściu na automatyzację i cyfryzację w kontekście siły roboczej w sektorze transportu.

Zapraszamy wszystkie MŚP prowadzące działalność w sektorze transportu do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie załączonej poniżej ankiety. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: een@parp.gov.pl do dnia 10 czerwca br.

Odpowiedzi zostaną wprowadzone anonimowo do bazy danych Komisji Europejskiej, a na podstawie zagregowanych danych z otrzymanych formularzy powstanie raport z badania, który Komisja Europejska opublikuje na swoich stronach. PARP bardzo liczy na Państwa opinie!

ANKIETA

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content