800 tys. zł w konkursie PARP „Internacjonalizacja MŚP”

800 tys. zł w konkursie PARP „Internacjonalizacja MŚP”

Jeszcze tylko kilkanaście dni mają mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze wschodniej Polski na złożenie wniosku w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

28 maja br. kończy się pierwsza runda konkursu o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm w Polski Wschodniej.

Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 800 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł.

Warunkiem ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych jest posiadanie co najmniej jednego wyrobu lub usługi o potencjale do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Wnioski mogą złożyć MŚP z siedzibą lub oddziałem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem do umiędzynarodowienia działalności, tj. koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności, a także koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Pieniądze z konkursu można również przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

– „W tym roku w konkursie PARP została wprowadzona istotna zmiana, korzystna dla wnioskodawców. Koszty udziału w targach i misjach gospodarczych mogą obecnie stanowić więcej niż 49 proc. kosztów projektu” – przekonuje Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł w przypadku wybrania rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz nawet 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Nabór do pierwszej kończy się 28 maja br., a druga potrwa od 4 sierpnia do 7 września br.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content