Nowy raport PARP dot. trendów w innowacyjności

Nowy raport PARP dot. trendów w innowacyjności

PARP opublikował kolejny raport „Monitoringu trendów w innowacyjności”. Publikacja opiera się na wynikach stałej analizy najnowszej literatury z zakresu innowacyjności, informacji prasowych i naukowych oraz treści internetowych, a także treści prezentowanych na seminariach, konferencjach oraz debatach poświęconych tej tematyce. W szczególności monitorowane są kraje, których narodowe systemy innowacji (NSI) są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

Najnowsze opracowanie stanowi dziewiątą edycję raportu i składa się z trzech części. W pierwszej ukazane jest co ciekawego dzieje się w NSI krajów ujętych w poprzednich raportach z monitoringu trendów. W drugiej części zaprezentowano obraz narodowego ekosystemu innowacji na Islandii w odniesieniu do jego mocnych i słabych stron, strategicznych celów, otoczenia instytucjonalnego. Z kolei w trzeciej części opisano trendy technologiczne i społeczne w takich obszarach jak: transport autonomiczny, innowacyjne modele biznesowe, rozszerzona rzeczywistość.

Raport do ściągnięcia na stronie PARP

 

źródło: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-trendow-w-innowacyjnosci-raport-9

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content