EIT Food Seedbed – bezpłatny program wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej

EIT Food Seedbed – bezpłatny program wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej

W imieniu EIT Food Poland informujemy o trwającej właśnie rekrutacji do bezpłatnego programu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej, EIT Food Seedbed

Program realizuje EIT Food, konsorcjum ponad przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów, zorganizowane w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Komisji Europejskiej. EIT Food jest największą europejską inicjatywą w obszarze rolno-spożywczym, realizującą programy wsparcia innowacji dla sektora żywnościowego w Europie. Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Program wspiera osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy. Beneficjenci uzyskają wsparcie merytoryczne (szkolenia i mentoring) oraz finansowe (refundację kosztów podróży związanych z udziałem w warsztatach projektowych, spotkaniach z mentorami i potencjalnymi klientami, do wysokości 10.000€, a dla najlepszych startupów nagrody pieniężne przyznawane przez EIT Food). Unikatowym elementem programu jest wsparcie dla procesów weryfikacji pomysłu biznesowego i przydatności rozwiązań technicznych poprzez ustrukturyzowany dialog z potencjalnymi klientami (customer discovery process), realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food przy współpracy z wyspecjalizowanymi trenerami, mentorami i ułatwione dzięki oferowanemu startupom wsparciu finansowemu.

Program jest prowadzony w języku angielskim w pięciu europejskich ośrodkach znajdujących się: w Polsce, Irlandii Północnej, Niemczech, Hiszpanii i Danii. Zespół organizatorów obejmuje m.in. Queen’s University of Belfast, University of Cambridge, Aarhus University, Uniwersytet Warszawski oraz siedem firm-liderów branży rolno-spożywczej.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: https://www.eitfood.eu/entrepreneurship/projects/Seedbed, a na stronie warszawskiego Hubu Seedbed: http://timo.wz.uw.edu.pl/Seedbed można znaleźć relacje startupów i mentorów, którzy uczestniczyli w programie w ubiegłym roku.

Strona zawiera również odnośnik do formularza aplikacyjnego na portalu dla startupów F6S: https://www.f6s.com/seedbed2020/apply

Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2020 roku. Ze względu na koordynację szkoleń i mentoringu w Polsce, do udziału szczególnie zachęcamy rodzimych pomysłodawców. Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Program dotyczy pomysłodawców i startupów na wczesnych etapach rozwoju, dlatego szczególnie zachęcamy do aplikowania naukowców i studentów, których pomysł technologiczny jest związany z prowadzonymi badaniami, a jego dalszy rozwój wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz kontaktów z potencjalnymi klientami w Polsce i innych krajach europejskich.

W razie dalszych pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego oraz zadawania pytań za pośrednictwem strony: https://www.f6s.com/seedbed2020

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content