Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • Wydział Bioinżynierii Zwierząt
   kontakt do wydziału: 89 523 36 40
   kierunek
   liczba absolwentów
   Bioinżynieria produkcji żywności (inż.)
   12
   Rybactwo (inż.)
   6
   Rybactwo (mgr)
   12
   Zootechnika (inż.)
   69
   Zootechnika (mgr)
   69
   Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (lic.)
   24
   Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (mgr)
   23
  • Wydział Biologii i Biotechnologii
   kontakt do wydziału: 89 523 44 48
   kierunek
   liczba absolwentów
   Biologia (lic.)
   10
   Biologia (mgr)
   10
   Biotechnologia (inż.)
   41
   Biotechnologia (mgr)
   28
   Mikrobiologia (lic.)
   12
   Mikrobiologia (mgr)
   19
  • Wydział Geoinżynierii
   kontakt do wydziału: 89 523 37 75
   kierunek
   liczba absolwentów
   Budownictwo (inż.)
   110
   Budownictwo (mgr)
   72
   Geodezja i kartografia (inż.)
   107
   Geodezja i kartografia (mgr)
   52
   Gospodarka przestrzenna (inż.)
   24
   Gospodarka przestrzenna (mgr)
   37
   Inżynieria informacji (inż.)
   15
   Inżynieria środowiska (mgr)
   57
   Inżynieria środowiska (inż.)
   9
   Turystyka i rekreacja (lic.)
   42
   Turystyka i rekreacja (mgr.)
   29
  • Wydział Humanistyczny
   kontakt do wydziału: 89 524 63 81
   kierunek
   liczba absolwentów
   Analiza i kreowanie trendów (lic.)
   56
   Analiza i kreowanie trendów (mgr)
   19
   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (lic.)
   65
   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (mgr)
   18
   Filologia (w zakresie filologii angielskiej) (lic.)
   34
   Filologia (w zakresie filologii angielskiej) (mgr)
   33
   Filologia (w zakresie filologii germańskiej) (lic.)
   15
   Filologia (w zakresie filologii germańskiej) (mgr)
   6
   Filologia (w zakresie filologii rosyjskiej) (lic.)
   12
   Filologia (w zakresie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego) (lic.)
   16
   Filologia (w zakresie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego) (mgr)
   9
   Filologia polska (lic.)
   12
   Filozofia (lic.)
   4
   Filozofia (mgr)
   9
   Historia (lic.)
   23
   Historia (mgr)
   7
   Interdyscyplinarne studia strategiczne (mgr)
   24
   Lingwistyka w biznesie (lic.)
   47
   Lingwistyka w biznesie (mgr.)
   13
   Logopedia (lic.)
   50
   Logopedia (mgr)
   39
   Stosunki międzynarodowe (lic.)
   7
   Wojskoznawstwo (lic.)
   21
  • Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
   kontakt do wydziału: 89 523 33 16
   kierunek
   liczba absolwentów
   Architektura krajobrazu (inż.)
   14
   Architektura krajobrazu (mgr)
   6
   Gospodarowanie surowcami odnawialnymi (inż.)
   10
   Leśnictwo (inż.)
   62
   Ochrona środowiska (inż.)
   9
   Ochrona środowiska (mgr.)
   9
   Odnawialne źródła energii (mgr.)
   7
   Rolnictwo (inż.)
   53
   Rolnictwo (mgr)
   44
  • Wydział Lekarski
   kontakt do wydziału: 89 524 61 01
   kierunek
   liczba absolwentów
   Kierunek lekarski (mgr)
   132
  • Wydział Matematyki i Informatyki
   kontakt do wydziału: 89 524 61 30
   kierunek
   liczba absolwentów
   Informatyka (inż.)
   155
   Informatyka (mgr)
   55
   Matematyka (lic.)
   18
   Matematyka (mgr.)
   5
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   kontakt do wydziału: 89 523 34 40
   kierunek
   liczba absolwentów
   Weterynaria (mgr)
   150
  • Wydział Nauk Ekonomicznych
   kontakt do wydziału: 89 523 44 46
   kierunek
   liczba absolwentów
   Ekonomia (lic.)
   206
   Ekonomia (mgr)
   58
   Zarządzanie (lic.)
   177
   Zarządzanie (mgr)
   243
   Zarządzanie i inżynieria produkcji (inż.)
   75
  • Wydział Nauk Społecznych
   kontakt do wydziału: 89 524 62 88
   kierunek
   liczba absolwentów
   Bezpieczeństwo narodowe (lic.)
   62
   Bezpieczeństwo narodowe (mgr)
   66
   Pedagogika (lic.)
   71
   Pedagogika (mgr)
   78
   Pedagogika specjalna (mgr)
   90
   Pedagogika wczesnej edukacji (mgr)
   21
   Politologia (lic.)
   15
   Praca socjalna (lic.)
   27
   Socjologia (lic.)
   36
  • Wydział Nauk Technicznych
   kontakt do wydziału: 89 524 51 40
   kierunek
   liczba absolwentów
   Energetyka (inż.)
   37
   Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (mgr)
   4
   Mechanika i budowa maszyn (inż.)
   63
   Mechanika i budowa maszyn (mgr)
   34
   Mechatronika (inż.)
   81
   Mechatronika (mgr)
   5
  • Wydział Nauki o Żywności
   kontakt do wydziału: 89 523 49 83
   kierunek
   liczba absolwentów
   Gastronomia - sztuka kulinarna (inż.)
   26
   Gastronomia - sztuka kulinarna (mgr)
   9
   Inżynieria przetwórstwa żywności (inż.)
   7
   Technologia żywności i żywienie człowieka (inż.)
   61
   Technologia żywności i żywienie człowieka (mgr)
   67
   Towaroznawstwo (mgr.)
   8
  • Wydział Prawa i Administracji
   kontakt do wydziału: 89 524 64 25
   kierunek
   liczba absolwentów
   Administracja (lic.)
   125
   Administracja (mgr)
   198
   Administracja i cyfryzacja (lic.)
   26
   Bezpieczeństwo wewnętrzne (lic.)
   164
   Bezpieczeństwo wewnętrzne (mgr)
   68
   Prawo (mgr)
   182
  • Wydział Sztuki
   kontakt do wydziału: 89 524 52 27
   kierunek
   liczba absolwentów
   Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (lic.)
   10
   Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (mgr)
   7
   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (lic.)
   12
   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (mgr)
   11
  • Wydział Teologii
   kontakt do wydziału: 89 523 89 46
   kierunek
   liczba absolwentów
   Nauki o rodzinie (lic.)
   11
   Nauki o rodzinie (mgr)
   24
   Teologia (mgr)
   25
  • Szkoła Zdrowia Publicznego
   kontakt do wydziału: 89 523 44 24
   kierunek
   liczba absolwentów
   Dietetyka (lic.)
   45
   Pielęgniarstwo (lic.)
   88
   Pielęgniarstwo (mgr.)
   30
   Położnictwo (lic.)
   42
   Ratownictwo medyczne (lic.)
   18
  • Filia w Ełku
   kontakt do wydziału: 87 621 07 07
   kierunek
   liczba absolwentów
   Administracja (lic.)
   25
   Administracja (mgr.)
   38
   Bezpieczeństwo wewnętrzne (lic.)
   27

  Na skróty

  Mapa strony

  Skip to content