Nabór w konkursie dla ośrodków innowacji o akredytację indywidualną

Nabór w konkursie dla ośrodków innowacji o akredytację indywidualną

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło rozpoczęcie naboru w konkursie na akredytację indywidualną dla Ośrodków Innowacji. Program skierowany jest do instytucji świadczących specjalistyczne usługi proinnowacyjne, wspierające wdrożenie innowacji produktowych i procesowych o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwach.

Nabór rozpoczął się 1 lipca 2024 r. i będzie trwał do 31 lipca 2024 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie kolejnej rundy konkursowej o akredytację indywidualną Ośrodków Innowacji zostało zaplanowane na październik 2024 r.

Ośrodki innowacji obejmują:

  • Parki technologiczne i naukowe
  • Inkubatory technologiczne
  • Centra transferu technologii
  • Centra innowacji
  • Huby innowacji cyfrowych

Cele akredytacji:

  • Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez usługi doradcze i szkoleniowe.
  • Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań.
  • Promowanie transformacji cyfrowej.

Proces aplikacji:
Wniosek wraz z załącznikami jest wypełniany i składany za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wniosków (ESW), znajdującego się pod adresem: https://konkursy-innowacje.gov.pl/

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zapraszamy ośrodki innowacji do udziału w konkursie i skorzystania z możliwości uzyskania akredytacji, co przyczyni się do dalszego rozwoju innowacyjności w Polsce.

Ośrodki Innowacji - Warmia i Mazury

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content