Olsztyńska Szkoła Wyższa

Treśc wpisu

Informacje o działalności instytucji i ofercie skierowanej do biznesu:

 1. Rada Konsultacyjna ds. Społeczno-Gospodarczych – ciało doradcze Rektora, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszelkich obszarów gospodarczych, oświatowych i administracyjnych. Zadaniem Rady jest doradztwo w zakresie aktualizacji programów studiów, poprzez ich dostosowanie do zmian gospodarczych oraz oczekiwań rynku regionu, pozyskiwanie nowych miejsc praktyk studenckich, współpraca z parkiem naukowo-technologicznym.
 2. Akademia Innowacyjności – misją  Akademii Innowacyjności  jest krzewienie idei przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności wśród studentów WSIiE TWP.  Akademia ma na celu stworzenie forum wymiany myśli i idei dotyczących problemów innowacyjności. Studenci w ramach Akademii podczas wykładów, warsztatów, spotkań  i innych inicjatyw mają uzupełniać zarówno to, czego dowiadują się na zajęciach teoretycznych na uczelni, jak i to, czego uczą się podczas praktyki czy stażu u pracodawców. Mają możliwość zarówno bezpośrednich spotkań z przedstawicielami biznesu, jak i o swoisty mentoring, dający możliwość poznania zasad rządzących biznesem i kształtujący postawy młodych ludzi.
 3. Działania informacyjne w postaci corocznych paneli dyskusyjnych oraz konferencji organizowanych we współpracy z jednostkami zainteresowanymi zaistniałą problematyką, np.:
  Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego  i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku.
  PPK jako obowiązkowy benefit w firmie szansą na bezpieczeństwo finansowe pracowników z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Ekonomii oraz Koło Naukowe Ekonomistów.
  Katedra Ekonomii: Innowacyjność i konkurencyjność województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2022.
 5. Oferta edukacyjna

EKONOMIA

Studia I stopnia

 • Rachunkowość i finanse 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kadry, płace i ubezpieczenia
 • Ekonomika transportu i logistyki

Studia II stopnia

 • Ekonomia menedżerska 
 • Finanse i rachunkowość 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość międzynarodowa

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. Analiza danych biznesowych 
 2. Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki 
 3. Audytor systemów informatycznych 
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 5. Controlling i rachunkowość zarządcza 
 6. Effective business communication (studia podyplomowe w języku angielskim) 
 7. Ekonomia społeczna
 8. Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych 
 9. Menedżerskie studia podyplomowe – zarządzanie firmą 
 10. Rachunkowość i analiza gospodarki cyfrowej 
 11. Rachunkowość i audyt międzynarodowy
 12. Rachunkowość 
 13. Zamówienia publiczne 
 14. Zarządzanie kryzysowe
 15. Zarządzanie opieką senioralną
 16. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków zewnętrznych 
 17. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i współpracy międzynarodowej 
 18. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Na skróty

Mapa strony

Skip to content